Condicions generals de venda

Les presents condicions generals de venda regulen el procés de venda en línia de la pàgina web de NOMDONALAGANA, SCCL.

Productes, Serveis, Preus i Tarifes

Els productes oferts per NOMDONALAGANA, juntament amb les seves característiques i preu, apareixeran en pantalla. El preu dels productes està indicat per unitats. L’usuari indica la quantitat requerida incrementant unitàriament fins arribar a les unitats desitjades de compra. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA. Els imports de transport es calculen per a cada cas en funció de l’import total de compra incloent l’IVA, aquests imports de transport es reflecteixen en l’ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT del present document. NOMDONALAGANA podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen en els Termes i Condicions Generals vigents en cada moment.

NOMDONALAGANA es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l’assortiment de productes en el servei de venda online. Un cop registrat l’Usuari, i per procedir a la compra de Productes, s’hauran d’afegir els productes que es desitgen adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla. Un cop escollits tots els productes, l’usuari validarà i acceptarà la compra, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de tots i cadascun dels presents termes i condicions generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’usuari abans d’acceptar la compra dels productes. Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda. Tarifes del servei Les despeses del servei d’enviament es mostraran a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda. Les despeses d’enviament seran les indicades en l’ANNEX 1 del present document.

Pagament

El pagament dels productes per part de l’usuari es pot fer mitjançant el pagament amb targeta de crèdit, i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través del web. Les targetes bancàries acceptades són Visa i Mastercard. En el cas que el pagament amb targeta de crèdit no sigui acceptat per la plataforma de pagament, s’anul·larà la comanda de l’usuari.

També s’accepta el pagament per transferència bancària, al compte bancari de Caixa d’Enginyers a nom de NOMDONALAGANA, SCCL: ES68 3025 0017 4014 0005 9988. NOMDONALAGANA confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’usuari. En el cas de pagament per transferència, el correu electrònic s’enviarà un cop s’hagi rebut l’ingrés de l’import de la comanda al compte corrent.

Lliurament

En general, el lliurament de la comanda es farà en un termini de 24 a 48 hores un cop rebut el pagament de la mateixa.

En cas que l’usuari faciliti a NOMDONALAGANA una “adreça de lliurament” incorrecta, NOMDONALAGANA no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o la impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’usuari, reservant-se el dret d’anul·lar la compra realitzada.

El comprador rebrà un correu electrònic després de la confirmació de la comanda. Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al clienten el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.
En cas que el seu paquet arribés deteriorat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ens indiqui la incidència per e-mail a l’adreça nomdonalagana@gmail.com o bé trucant al 623 31 98 26 el més aviat en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

Factura de compra

L’usuari que vulgui factura l’haurà de sol·licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada, en format PDF per a descarregar posteriorment.

Devolucions

Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de set (7) dies naturals, a comptar des de la data de recepció per executar el dret de devolució. Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes són correctes però no són del teu gust), NOMDONALAGANA abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec del client.

NOMDONALAGANA només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

• El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

• L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre que t’hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

• S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats.
Per iniciar el procés de devolució posa’t en contacte amb nosaltres a través de l’adreça nomdonalagana@gmail.com o bé trucant al 623 31 98 26.

ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT
6,70 € per a compres inferiors a 60 €.
Per a compres de 60 €m o superiors, l’enviament SERÀ GRATUÏT.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-COMMERCE.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.
Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:
“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”